Módl się za kapłanów!

Tyle się ostatnio mówi o kryzysie powołań kapłańskich. Prawdopodobnie zgadzasz się z tą opinią. A kiedy ostatnio pomodliłeś się o nie? A co z tymi, którzy już przyjęli święcenia? To też ludzie, którzy upadają i popełniają błędy. Może czasem je widzisz i oceniasz. A modlisz się za nich? O siłę do przezwyciężenia słabości, o dary Ducha Świętego czy o ich potrzeby Bogu wiadome. Przecież też są ludźmi, a każdy człowiek grzeszy.

Teraz jest idealny moment na zastanowienie się nad tym. Przeżywamy pierwszy czwartek miesiąca, dzień gdy szczególnie modlimy się za kapłanów. Poza tym dopiero co zaczął się Adwent – okres szczególnego oczekiwania i przygotowania na powtórne przyjście Jezusa. A kto może zrobić to lepiej niż napełniony Duchem Świętym i wsparty modlitwą kapłan?

Razem z Adwentem rozpoczął się trzyletni program duszpasterski “Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła”. Pamiętaj, że bez księży nie będzie komu sprawować Eucharystii.

Warto zatem modlić się za kapłanów. Możesz otaczać tą pomocą osoby Ci znane np. księży posługujących w naszej parafii. Ale możesz też pomodlić się za kapłana, którego imię podpowie Ci Duch Święty, a dla którego właśnie teraz i właśnie Twoja modlitwa jest niezbędna.

Więcej o inicjatywie i jej owocach znajdziesz tutaj: https://modlitwazakaplana.pl/

Modlitwa w intencji kapłana

Duchu Święty, który wzbudziłeś we mnie pragnienie wstawiania się za kapłanem …(imię)… u stóp Maryi, Królowej Kapłanów, pokornie proszę dla Niego o dar pobożności i gorliwości apostolskiej.

Wzbudź w Nim pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję. Spójrz Maryjo łaskawie na księdza …(imię)…, by Tobie poddany wiernie służył Kościołowi i Ojczyźnie.

Królowo Kapłanów, módl się za nami.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.