Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania : “Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”

(KKK 1213)

W naszej parafii chrzest udzielany jest zazwyczaj w  II niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 10:30.

Przygotowanie do chrztu odbywa się w I niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 17:00.