Małżeństwo

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”

(KKK 1601)

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:

Narzeczeni ustalają termin w kancelarii lub zakrystii po Mszy Świętej. Następnie odbywają nauki w terminach podanych na stronie diecezji: https://diecezja.siedlce.pl/podstrony/przygotowanie-do-malzenstwa/

Po odbytych naukach na 3 miesiące przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej z dowodami osobistymi.