Święto 3 Maja

3 maja to niezwykła data w kalendarzu, bo jako jedna z nielicznych łączy uroczystość kościelną i państwową.

W Kościele Polskim 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym dniu szczególnie powierzamy naszą ojczyznę Maryi oraz wspominamy obronę Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r. oraz śluby króla Jana Kazimierza, w których powierzył Polskę opiece Matki Bożej.

Jednocześnie 3 maja 1791 roku uchwalono w Polsce konstytucję. Była ona pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie oraz reformowała porządek społeczny i państwowy. Była ogromnym krokiem w stronę umocnienia państwa.

Dlatego w tym szczególnym dniu módlmy się za naszą ojczyznę i wszystkich dążących do jej dobra przez wstawiennictwo naszej najlepszej Matki i Królowej Maryi.