Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

“Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” (1 Kor 6, 20) usłyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu. Można to robić m.in. tańcem. Przykłady wielbienia Boga tańcem możemy znaleźć w różnych księgach Pisma Świętego (Wj 15, 20; 2 Sm 6, 5.14) oraz zachęcają do tego psalmy (Ps 149, 3; Ps 150, 4).

Jak możesz wielbić Boga tańcem? Bardzo prosto – pomódl się krótko do Ducha Świętego, włącz muzykę i tańcz. Możesz to też zrobić razem z kanałem YouTube Tańczę z Jezusem.

Uwielbiaj Boga tańcem!

Święty Paweł w liście do Koryntian napisał:

“Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10, 31)

To dotyczy też tańca. W Biblii jest wiele miejsc, gdzie taka forma modlitwy jest wspominana. Na przykład w Starym Testamencie (2 Sm 6, 14-23) Dawid wielbił Boga tańcem i nie zwracał uwagi na opinię innych, którzy twierdzili, że takie zachowanie nie przystoi królowi.

Czytaj dalej Uwielbiaj Boga tańcem!