Pielgrzymka duchowa w naszej parafii

Od 3 sierpnia wierni w naszej parafii uczestniczą w pielgrzymce duchowej. Spotkanie rozpoczyna się o 18.30 odmówieniem cząstki różańca w procesji z krzyżem wokół kościoła. Następnie ksiądz proboszcz odczytuje katechezę z danego dnia przybliżającą liturgię Eucharystii. Potem wszyscy uczestniczą we Mszy świętej, po której odśpiewywany jest Apel Jasnogórski.

Wciąż można dołączyć do pielgrzymki duchowej i prosić Boga o potrzebne łaski za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny.

IMG_20200803_183345647

Zdjęcie 1 z 7