Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

“Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” (1 Kor 6, 20) usłyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu. Można to robić m.in. tańcem. Przykłady wielbienia Boga tańcem możemy znaleźć w różnych księgach Pisma Świętego (Wj 15, 20; 2 Sm 6, 5.14) oraz zachęcają do tego psalmy (Ps 149, 3; Ps 150, 4).

Jak możesz wielbić Boga tańcem? Bardzo prosto – pomódl się krótko do Ducha Świętego, włącz muzykę i tańcz. Możesz to też zrobić razem z kanałem YouTube Tańczę z Jezusem.