40 Rocznica Święceń Kapłańskich

Dnia 16 lipca br. w naszej parafii miała miejsce doroczna uroczystość związana ze świętem patronalnym kościoła czyli odpust parafialny. Tego dnia  nasza parafia przeżywała również inne ważne wydarzenie. Jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich obchodził ks. Jerzy Paczuski, pochodzący z naszej parafii, a obecnie przebywający na misji w Hiszpanii, w Andaluzji. Przed sumą odpustową przedstawiciele parafii złożyli Czcigodnemu Jubilatowi życzenia i wręczyli kwiaty. Po sumie odbyła się procesja dookoła kościoła.

glowne

Zdjęcie 1 z 40