Uwielbiaj Boga tańcem!

Święty Paweł w liście do Koryntian napisał:

“Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10, 31)

To dotyczy też tańca. W Biblii jest wiele miejsc, gdzie taka forma modlitwy jest wspominana. Na przykład w Starym Testamencie (2 Sm 6, 14-23) Dawid wielbił Boga tańcem i nie zwracał uwagi na opinię innych, którzy twierdzili, że takie zachowanie nie przystoi królowi.

“Dawid odpowiedział Mikal: «Przed Panem, który wybrał mnie zamiast ojca twego i całej twej rodziny i ustanowił mnie wodzem ludu Pańskiego, Izraela, przed Panem będę tańczył. I upokorzyłbym się jeszcze bardziej. Choćbym miał się poniżyć w twoich oczach, to u niewolnic, o których mówisz, sławę bym jeszcze zyskał».” (2 Sm 14, 21-22)

Tańcem możemy wyrazić swoją radość, wdzięczność za Boże dary czy ponownie oddać się w Boże ręce ufając Mu. Możemy to robić sami w domu albo w grupie. W najbliższym czasie będą dwie okazje (rekolekcje), gdzie będzie taka możliwość.

  1. Taneczne rekolekcje adwentowe “Słowo Wcielone” – 20 – 22.12.2019.
  2. “Kobieta w tańcu” – warsztaty i rekolekcje taneczne – 19 – 25.01.2020.

Więcej informacji na stronie http://worshipstyle.pl/