Zaproszenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY do udziału w 43. Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę (2023)

Zaproszenie Biskupa Siedleckiego

KAZIMIERZA GURDY

do udziału w 43. Pieszej Pielgrzymce Podlaskiej na Jasną Górę (2023)

 

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia!

W pierwszej połowie sierpnia br., pod hasłem Wierzę w Kościół Chrystusowy, wyruszy na pątniczy szlak 43 Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Uczestnicząc w tych wyjątkowych rekolekcjach w drodze będziemy dziękować dobremu Bogu za dar wspólnoty Kościoła, a jednocześnie zgłębiać prawdę, jak bardzo ten Kościół – w którym dokonuje się nasze uświęcanie i zbawienie – jest nam potrzebny. Na tegorocznej Pielgrzymce będziemy również dziękować Bogu za osobę Maryi, Matki Kościoła. Przeżywając jubileusz 300-lecia koronacji Jej kodeńskiego wizerunku, zechcemy wyrazić szczególną wdzięczność Matce Bożej za Jej obecność w tym diecezjalnym sanktuarium i opiekę nad nami oraz przez orędownictwo Maryi prosić o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, o pokój, jedność i zgodę w naszych rodzinach, parafiach, Ojczyźnie i na całym świecie.

Cieszę się, że pomimo dokonanej reorganizacji Pielgrzymki, polegającej na konieczności połączenia niektórych grup i nadania im nowej numeracji, tradycją lat ubiegłych grupy pielgrzymkowe wyruszą ze wszystkich dotychczasowych miejscowości. Będzie to okazja, aby ze swojej bądź okolicznej miejscowości wyjść na pątniczy szlak lub przynajmniej odprowadzić pielgrzymów, powierzając ich modlitwie swoje intencje.

Już dzisiaj zapraszam wszystkich Diecezjan do wzięcia udziału w tegorocznej Pielgrzymce, czy to w sposób fizyczny czy uczestnicząc w pielgrzymowaniu duchowym w swojej parafii. Zachęcam do takiego zaplanowania wakacyjnego czasu, aby podejmując trud tych rekolekcji w drodze dać sobie szansę na pogłębienie wiary w Jezusa Chrystusa i Jego Kościół. Tych, którzy ze względu na pracę czy inne obowiązki nie będą mogli uczestniczyć w całej Pielgrzymce, zapraszam do udziału przynajmniej w jakieś jej części.

Wszystkim Pielgrzymom, zarówno tym, którzy fizycznie będą kroczyć do Tronu Jasnogórskiej Pani, jak również biorącym udział w pielgrzymce duchowej, już dziś z serca błogosławię.

 

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

 

L.dz. 755/2023

Siedlce, dnia 17 czerwca 2023 r.