Dyspensa od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia br.

DEKRET

Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych, zgodnie z kanonem 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz uwzględniając normy zawarte w kan. 1251 KPK, udzielam dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w piątek 31 grudnia br. wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji.

Korzystających z dyspensy zobowiązuję, aby tego dnia ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego lub zastąpili wstrzemięźliwość innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności (statut 546 II Synodu Diecezji Siedleckiej).

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki

Rekolekcje adwentowe w naszej parafii

W piątek w naszej parafii rozpoczynają się rekolekcje adwentowe.

Msze św.:

PIĄTEK – g. 10.00;  15.00;  17.00

SOBOTA – 10.00;  15.00;  17.00

NIEDZIELA – 8.30;  10.30; 17.00

Spowiedź w piątek i w sobotę 15 min. przed każdą Mszą św.

Rekolekcjom będzie przewodniczył ks. Jarosław Oponowicz, proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach.