Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych – Nabożeństwa na cmentarzach |  Archidiecezja Warmińskafot: https://archwarmia.pl/wydarzenia/uroczystosc-wszystkich-swietych-2/

W dniu 1 listopada Kościół obchodzi radosną uroczystość Wszystkich Świętych.  Jest to jeden z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. Dzień ten przypomina powszechną prawdę, że każdy wierzący powołany jest do świętości. Potrzebna nam do tego jest łaska Boża, sami tego nie osiągniemy.

W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia – 2 listopada – wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba. Szczególnym darem dla zmarłych jest odpust zupełny, który możemy uzyskać od 1 do 8 listopada nawiedzając cmentarz oraz modląc się za nich.
Aby otrzymać odpust zupełny należy spełnić zwykłe warunki: tzn.: być w stanie Łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.
Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych.