Pielgrzymka Duchowa

Warunki uczestnictwa w pielgrzymowaniu Duchowym

Duchowa Pielgrzymka przeznaczona jest dla osób starszych, chorych i tych, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w Pielgrzymce fizycznie. Przeznaczona jest także dla osób, które w sposób duchowy chcą łączyć się z pielgrzymami na trasie.

W Duchowej Pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto w dniach od 1 sierpnia do 15 sierpnia:
1. Będzie – w miarę możliwości – codziennie uczestniczył we Mszy św. i przystąpi do Komunii św.
2. Codziennie odmówi część Różańca świętego, modlitwę południową Anioł Pański i Apel Jasnogórski.
3. Każdy dzień przeżyje z konkretną intencją wynagradzającą, pokutną lub błagalną.
4. Codziennie odmówi Modlitwę Pielgrzyma
5. Przekaże swoją intencję uczestnictwa kierownictwu Pielgrzymki
    można to uczynić:
      korzystając z formularza, który prześle je wprost do kierownictwa pielgrzymki
      wręczając ją swoim duszpasterzom, ewentualnie komuś, kto idzie na Pielgrzymkę i poprosić, aby przekazał ją Przewodnikowi w grupie.
      wkładając do koperty i wysyłając na adres
        Piesza Pielgrzymka Podlaska
        ul. Brzeska 37
        08-110 Siedlce

Wszystkie informacje są dostępne na stronie:  https://pielgrzymka-podlaska.pl/